INTRODUCTION IN DUTCH - translated by Igor Eekhaut

 

Inleiding

Deze website is opgebouwd met het doel een verzameling te vormen van alle mogelijke theorieën omtrent het jaar 2012 (exclusief Olympische Spelen en kandidaten voor de politieke verkiezingen en dergelijke). De volgende jaren zal er steeds meer gespeculeerd worden over het zogenoemde “einde van de Maya-kalender”. Er zijn ondertussen al vele theorieën opgedoken, zowel in de richting van een Apocalyps als een iets rooskleuriger einde in de vorm van een massale extase. In 1999 ben ik een boekje beginnen uitgeven “Voorbij 2012” waarin ik alles heb verzameld wat te vinden is aan informatie, theorieën en ideeën rond de voorspellingen voor het jaar 2012. In dat jaar zou niet alleen de evolutie een hoogtepunt bereiken waarbij alle levende wezens een hoger bewustzijnsniveau bereiken, maar ook zou er een 4de dimensie aan onze perceptie worden toegevoegd. Bovendien zou de lineaire tijdsbeleving plaatsmaken voor de cyclische tijd, een botsing met een asteroïde zou de Aarde doen beven, kosmische straling zou massale genetische mutatie veroorzaken, etc. De ideeën verzameld in mijn boek komen van wetenschappers, artiesten, mystici, alternatieve Egyptologen, profeten, geloofsystemen, sjamanen, psychonauten, mythologie en Meso-Amerikaans onderzoek. Het is een vlotte en makkelijk leesbare  samenvatting met referenties die de lezer uitnodigen tot verder onderzoek.

Hoewel veel van de beschreven informatie in Voorbij 2012 is bedoeld om het eindpunt van de Grote Maya Telling te verduidelijken, dateert sommige informatie van voordat er weet was van de Lange Maya Telling, buiten archeologische kringen. Zo hebben de McKenna broers bijvoorbeeld, een complexe fractale tijdsgolf ontdekt in het oude Chinese I-Tjing orakel. Zij wisten, lang voordat ze van de Lange Maya Telling hadden gehoord, dat de I-Tjing haar eindpunt heeft in 2012. Ik had de McKennas’ werk gelezen en bestudeerd, verscheidene jaren voor ik wist dat ook de Lange Maya Telling eindigde in 2012. Deze synchroniciteit maakte voor mij van 2012 een onderwerp tot dringend onderzoek.
Hieronder volgt een meer gedetailleerd verslag van dit onderzoek:

 

 

Het ontstaan van een Enigma

Ik werd voor het eerst gegrepen door het 2012-gegeven in 1981, toen ik over een boek had gehoord van Terence en Dennis McKenna, “Het Onzichtbare Landschap”. Het duurde 10 maanden voor ik het boek in handen kreeg, en pas na 2 keer lezen begon ik het te begrijpen. Ik was namelijk meer vertrouwd met neurochemie.

Voor degenen die het verhaal van de McKenna broers niet kennen: In 1971 trokken zij het Amazonewoud in, op zoek naar de sjamanen die “toveren” met behulp van een paarskleurig hersenvocht – een soort ectoplasma dat naar buiten komt door alle lichaamsopeningen inclusief de huidporiën, na een hallucinogeen brouwsel te hebben gedronken dat Ayahuasca heet (dit ectoplasma is enkel zichtbaar voor zij die het brouwsel hebben gedronken). Zo gingen zij verder om uiteindelijk een mix van verschillende heilige planten te eten die dezelfde actieve ingrediënten bevatten als ayahuasca – dimethyltriptamine en harmine (een beta-carboline) – beiden heel sterk gelijkend op de natuurlijke uitstootsels van de pijnappelklier (vooral bij gevorderde mediteerders).
 Na een gedeelde hallucinogene ervaring keerden de broers terug naar de VS om hun in het Amazonewoud opgedane inzichten verder te ontwikkelen. Zij waren er van overtuigd dat het Chinese Boek der Veranderingen – I Tjing – effectief werkte omdat het een wiskundig gecodeerde vorm was van de tijdgolf die het gehele universum doordringt.  De I Tjing is een groep van 64 hexagrammen die alle Yin-Yang combinaties bevatten (zoals + en -). Een andere onderzoeker – Martin Schonberger – vond in 1973 een exacte overeenkomst tussen de 64 hexagrammen en de 64 verschillende codes in ons DNA, op hetzelfde tijdstip als de Mc Kennna’s bezig waren met een geavanceerde neurochemische theorie te ontwikkelen om te verklaren hoe d.m.v. ons chemisch systeem kennis kan worden gevonden die ligt opgeslagen in onze eigen celkernen.

Uiteindelijk vonden zij een fractale golf waarvan elke piek 64 keer groter is dan de piek ervoor, en die bestaat uit 26 niveaus die elke verandering in het universum beschrijven, van de duur van subatomaire processen tot de tijdsduur van een heel universumbestaan.
Toen zij de pieken en dalen van de geschiedenis erbij namen, en die vergeleken met hun eigen Tijdgolf, ontdekten zij dat het einde van de golf, wanneer alle subgolven samenpieken, in 2012 uitkomt!! OP DAT MOMENT HADDEN ZIJ NOG NOOIT GEHOORD VAN DE MAYA KALENDER, of dat de Lange Telling eindigt in 2012.
Het Onzichtbare Landschap werd gepubliceerd in 1975, en de kennis omtrent de Maya kalender werd niet wereldbekend voor 1987, toen Jose Arguelles “De Maya Factor” publiceerde. Toen zij later hoorden over dit “toeval”, publiceerden de McKenna’s een nieuwe versie van Het Onzichtbare Landschap in 1993, waarin het einde van de Tijdgolf exacter werd aangegeven, namelijk op het wintersolstitium, samen met de Lange Telling.

 

De Tijdgolf (Tijdgolf Nul) werd bekritiseerd door een wiskundige, Watkins genaamd en daarna gecorrigeerd door een nucleaire fysicus, John Sheliak, met als gevolg een vernieuwde versie “Tijdgolf 1” die nóg beter bij de geschiedenis paste. (zie Hyperborea voor meer details).
Iets recenter is de ontdekking dat de Maya sjamanen dezelfde paddenstoel gebruikten die de McKenna’s namen in het Amazonewoud, in beide gevallen leidend tot kennis over 2012.
Het einde van de golf laat “ingressie van het heden in tijd en ruimte” tot ongekende snelheden. Om Robert Anton Wilson te citeren; de laatste 384 dagencyclus bevat meer transformatie dan in alle voorgaande cycli samen – in deze cyclus bestaat een 6-dagencyclus, waarin alles nóg meer versnelt, en in de laatste 135 minuten worden 18 barrières (te vergelijken met het ontstaan van het leven, of de uitvinding van taal) overschreden, waarvan 13 in de laatste seconde.
Sinds McKenna had aangetoond dat de I Tjing ooit werd gebruikt als kalender begon ik me af te vragen of er nog andere antieke kalendersystemen of orakels waren die ook deze kennis verborgen. Daarop begon ik hele flarden aantekeningen en nota’s neer te pennen die zich uiteindelijk ontwikkelden tot essays (‘k moet opletten dat dit er geen wordt!). Megalithische sites werden gebruikt als kalender, en verschillende plaatsen zoals Newgrange in Ierland, zijn opgesteld voor de zonsopgang op het wintersolstitium… dan is er nog het Kaartspel, dat bestaat uit 4x13=52 kaarten (4 seizoenen van 13 weken = een jaar van 52 weken) – sommigen zeggen dat de oorsprong Egyptisch is – kan dit ook een verborgen kalender naar 2012 zijn?
Toen de Bijbel Code werd gepubliceerd -  blijkbaar een derde onafhankelijke bron van gecodeerde 2012 informatie (Aarde ontmoet verbrijzelde komeet), breidde ik mijn paragrafen uit tot samenvattingen met verwijzingen naar allerhande bronnen. Gesneden brood voor mensen die zich in de materie wilden verdiepen. In 1999 waren de folders uitgegroeid tot een A4 boekje, “Voorbij 2012 – Alle informatie over het Einde der Tijden gebundeld”. In de herfst van 2000 voegde ik een Pre-Millenium Supplement toe en deed ik enkele voordrachten daarover.
Toen in 2000 het Internet echt doorbrak lag de weg naar de grote informatieverspreiding open. 2012: Dire Gnosis wordt de online versie van het geschreven “Voorbij 2012” (Nu verkrijgbaar in boekvorm). Een versie die U kunt aanvullen met uw informatie. Denkt u een bijdrage te kunnen leveren aan de website, mail gerust uw info door en ik voeg het toe aan de database. Kijk zeker ook naar de LINKS-pagina waarin meer dan 300 internet sites staan aangegeven, allemaal 2012-gerelateerd.

En onthoud (om Wilson opnieuw te citeren), om een open geest te bewaren en geen enkele informatie tegen te houden om onze favoriete theorie te beschermen, zouden we minstens één keer per week de meest absurde en ongerijmde theorieën serieus moeten overpeinzen. Hopelijk zullen er hier geen oorlogen worden uitgevochten; alle meningen worden verspreid, ook al zijn dat tegengestelde standpunten.

BACK TO DIAGNOSIS 2012